I mindre og mellemstore virksomheder består ledelsen af én eller få personer, der skal dække alle ledelsesopgaver. Det kræver vidt forskellige kompetencer af de samme personer.

Ved at leje kompetence fra Økonomichefen frigøres ledelsesressourcer, således at:

  • Ledelsen kan koncentrere sig om de øvrige kerneområder som salg, produktion m.v.
  • Man undgår økonomiske overraskelser.

Økonomichefen styrker virksomhedens økonomifunktion ved at supplere bogholderiet med løsning af økonomistyringsopgaver som:

  • Likviditet og kapitalbehov.
  • Optimering af indtjening på sager, produktion og markeder.
  • Budgetter og kalkulation.
  • Måneds- og årsregnskaber til ledelse og bank.
  • Sparring og support til ledelse og bogholderi.
  • IT, forsikringer og anden administration.