Ledelsen af virksomhedens økonomifunktion er normalt placeret på en enkelt person, hvilket betyder, at man er sårbar i situationer med ressource mangel eller fravær.

I sådanne perioder kan Økonomichefen indtræde med kort varsel som interim økonomichef og sikre kontinuitet og fremdrift.

Det er en fleksibel løsning, hvor tidsforbruget tilpasses opgaven der eksempelvis kan være:

  • Indtræden som interim økonomichef/regnskabschef ved jobskifte: Man får ro til af finde den rette kandidat.
  • Afløsning af virksomhedens økonomichef/regnskabschef ved andet fravær.
  • Indtræden som interim økonomichef/regnskabschef virksomhedsovertagelser, restruktureringer og lignende.
  • Flytning eller etablering af økonomifunktion.
  • Projektleder ved implementering af økonomisystemer.
  • Rapporteringssystemer til ejere og ledelse.