12. september 2016

Profil

I mange mindre og mellemstore virksomheder er ledelsens indsats og kompetence primært koncentreret om salg, produktion og de øvrige opgaver, som har med virksomhedens produkter at gøre. Regnskab og administration varetages af en regnskabsfunktion, som sørger for, at de daglige opgaver løses.

Min mission er som samarbejdspartner:

  • at tilføre virksomheden en fremadrettet økonomistyring som styrkelse af den traditionelt bagudrettede regnskabsfunktion, som mange mindre og mellemstore virksomheder nøjes med.
  • at supplere virksomhedens økonomifunktion i perioder, hvor opgaverne, f.eks. IT, overstiger kapaciteten i virksomhedens økonomifunktion.

For virksomheden betyder det:

  • at man undgår økonomiske overraskelser.
  • at ledelsen kan koncentrere sine kræfter om virksomhedens kerneområder.
  • at man hele tiden har overblik over sin indtjening.
  • at man med den tilførte kompetence styrker virksomhedens præstationsevne.

Samarbejdet tilpasses i omfang og indhold den enkelte virksomhed, og som samarbejdspartner er jeg med til at styrke virksomhedens kompetence overfor omverdenen.